Spáleniště 2023

Bezmála polovina členské základny se účastnila soustředění na Spáleništi, které proběhlo v termínu 25.6.-9.7.2023. Letos nám počasí a virová situace přála, takže jsme každý den na plno využívali hladinu Lipenské přehrady a tréninkových ploch v sutině a přilehlých lesích a lukách. Tréninkové volno našich psích parťáků jsme vyplňovali procvičováním praktických dovedností psovoda, a to hlavně práci s radiostanicí, buzolou, mapou a nezapomněli jsme na školení první pomoci a bezpečnosti práce.

Dovednosti nabyté v tréninku jsme zúročili na pořádaných zkouškách. V rámci soustředění jsme uspořádali zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu IPOR RH TV, TA, FLV, FLA a podle národního řádu ZTV2, ZZP2, ZZPC 1-2, ZVP1-2. Díky týmové práci všech proběhly všechny zkoušky hladce a v přátelské atmosféře. Každý psovod ať už uspěl či ne si odnesl cenné podněty do dalšího tréninku.

Děkuji všem psovodům za přátelskou atmosféru, která panovala celých 14 dní pobytu. Kolektiv se doufejme utužil na další měsíce. Děkuji také všem instruktorům, kteří věnovali čas čekatelům i ostatním členům a předávali jim cenné rady do dalších tréninků. Zvládli jsme toho opravdu hodně a díky kvalitě našich instruktorů jsme mohli trénovat všechny disciplíny včetně cadaverových prací na všech úrovních. Doufám, že každý si našel to svoje a odvezl si domu úsměv na tváři a spokojenost s dobře odvedenou prací.

Loučení bylo jako každý rok smutné, když sedáme do auta zabalení a plní zážitků, nových poznatků a zkušeností musíme myslet na to pozitivní, že se nejpozději za rok zase všichni sejdeme. Tak Spáleniště děkujeme a za rok se budeme zase těšit.

Za dárky pro psovody a naše psí parťáky děkujeme našemu sponzorovi, společnosti Vetoquinol s.r.o..

autor textu: Petrů Jílková Denisa

fot: Jan Lebeda ZDE