Přihlašování na zkoušky pro NEČLENY Záchranné brigády kynologů Praha

 • Na všechny druhy zkoušek se přihlašujte výhradně přes formulář na webových stránkách www.zachranari.cz.
 • Účastník zkoušek je povinen neprodleně uhradit poplatek na účet ZBKP (2600548706/2010). Nejdéle však do data uzávěrky přihlášek. Jako variabilní symbol použijte datum zkoušky ve formátu RRRRMMDD (rok mesic den). Případně do poznámky napište o jakou zkoušku se jedná a v jaký termín.
 • Výše poplatku za NZŘ a IPOR zkoušky, závody pořádané SZBK jsou:
  • Pro členy ZBKP ČR 300 Kč (ZZZ, RH-V), ostatní zkoušky: 500 Kč
  • Pro členy SZBK ČR 700 Kč
  • Pro NEČLENY SZBK ČR 1000 Kč
  • Závody pořádané SZBK 700 Kč
   ( platnost výše poplatku za zkoušky je od 1.1. 2022)
 • Pokud tento poplatek účastník neuhradí nejpozději do uzávěrky přihlášek (viz kalendář akcí na www.zachranari.cz), ztrácí nárok zúčastnit se zkoušky a následně se na jeho místo posouvá náhradník. Peníze jsou nevratné!!! Pokud se přihlášený psovod nemůže zkoušky zúčastnit, může za sebe najít náhradu, což je poté povinen oznámit vedoucímu zkoušek.
 • Každý účastník zkoušek musí mít u sebe v době prezence očkovací průkaz psa s platnou vakcinací, platné potvrzení o členství v organizaci, která je členem FCI. (za kterou nastupuje na akci). Pokud účastník nastupuje na vyšší zkoušku, tak také platné potvrzení o vykonané zkoušce nižšího stupně.
 • Pes, který nastupuje na zkoušky NZŘ a IPOR, musí být čipován.