Organizace – Záchranná brigáda kynologů Praha

(dále ZBKP) je členem Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Brigáda je organizací registrovanou Ministerstvem vnitra ČR a je začleněna do Integrovaného záchranného systému (IZS) ČR. Jsme občanské sdružení, v němž si všichni členové hradí výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků.

V rámci své hlavní činnosti provádíme výcvik záchranných psů, specializovaný na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.

Kynologové ze ZBKP tvoří spolehlivý pracovní tým, který je cvičen a účastní se nasazení při živelných a průmyslových katastrofách. Průběžně jsou vybíráni nejlepší psi a psovodi brigády, kteří se na základě kvalifikačních požadavků ucházejí o zařazení do pohotovostní jednotky (PJ). PJ úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR (dále HZS ČR), Policií a ostatními složkami záchranného systému. Někteří členové jsou atestováni MV ČR pro nasazení v ČR i pro zahraniční mise.

Členství všech příslušníků brigády je zcela dobrovolné. Výcvik i reálné nasazení provádí každý psovod s vlastními psy a na vlastní náklady. Výcvik záchranného psa je náročný a vyžaduje systematický přístup a dokonalou souhru psovoda a psa. Během výcviku získává psovod i pes stále nové a nové zkušenosti a učí se pracovat ve velmi náročném prostředí. Snahou simulovat během tréninků reálné podmínky katastrof se vrcholní psovodi a psi připravují pro reálné nasazení. Během přípravy musí každý psovod se svým psem složit předepsané zkoušky záchranných prací zaměřených na jednotlivé oblasti – sutinové, terénní, vodní i lavinové vyhledání.

ZBKP v současné době registruje cca 70 členů, z nichž je cca 15 ve vrcholné formě. To dokazují pravidelným umístěním na čelních místech národních soutěží záchranných psů a zejména již pravidelnou účastí některých členů na mistrovství světa.

Nejdůležitější je však účast členů při praktických nasazeních a záchranných pracích ve svém regionu. Pravidelně jsou voláni k zásahům, při nichž je požadováno hledání zavalených nebo jinak pohřešovaných osob. Během praktických nasazení úzce spolupracujeme s HZS, Policií ČR, Městskou policií HMP, ČČK, ZZS a jinými organizacemi.

Někteří členové jsou zapsáni na seznamu účastníků záchranných misí MV ČR a IRO, určených pro mezinárodní nasazení a jsou připraveni kdykoli tento náročný úkol plnit.

V řadách členů ZBKP je několik rozhodčích z výkonu a celá řada členů brigády splňuje podmínky některého stupně výkonnostních tříd. Výjimkou nejsou ani nejvyšší stupně v čele s mistrovskou třídou.

Našim hlavním cílem je pomoci při záchraně lidského života a jeho zdraví. Proto tady jsme.

Bankovní spojení ZBKP: č.ú. 2600548706/2010

Video z taktického cvičení kynologické skupiny USAR CZ je názornou ukázkou toho, že špičkově vycvičení psi jsou díky svým schopnostem neocenitelným pomocníkem při lokalizaci zasypaných osob.

Sutinový záchranářský výcvik