Národní zkušební řád SZBK

Mezinárodní zkušební řád IPOR

Mezinárodní zkušební řád FCI

Soutěž družstev IRO