Způsob přijímání nových čekatelů

 

Přijímání nových čekatelů vždy 2x ročně, a to v březnu a v září.

Je potřeba splnit následující:

  1. věk psa úplného kynologického začátečníka minimálně 10 měsíců;
  2. přezkoušení poslušnosti v rozsahu zkoušky ZZZ (bez překážek);
  3. přezkoušení socializace psa vůči lidem, psům v rozsahu zkoušky ZZZ;
  4. přezkoušení reakce psa na rušivé zvuky, střelbu;
  5. základy pachových prací;
  6. čekatelský poplatek 3.000 Kč (splatný na účet, po přijetí za čekatele).